course thumb
 • 1025 /-

ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ

ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 30 /-

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಚನೆ

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣದ ಮೂಲಕ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 30 /-

ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಅರ್ಚನೆ

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ದೇವತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 100 /-

ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸೇವೆ

ಗ್ರಹಚಾರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಂದಾದೀಪಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 150 /-

ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ

ಎರಡೂ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 800 /-

ಪವಮಾನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ

ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಕಲಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 200 /-

ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಸೇವೆ

ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 30 /-

ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅರ್ಚನೆ

ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 30 /-

ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅರ್ಚನೆ

ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 100 /-

ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣ

ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
course thumb
 • 100 /-

ಹೂವಿನ ಸೇವೆ

ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಹೂವಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ